Иван Илчев

Розата на Балканите
Кратка българска история за любопитни читатели

Том 1 – България до края на XIX век
ИК Колибри, Цена 50 лв.

Том 2 – България през ХХ век
ИК Колибри, Цена 50 лв.
Повече за книгите – в следващ брой.

Брой 47, 8 ноември 2019

Категории