Стефка Георгиева и непознатото лице на българския архитектурен брутализъм

 

Стоян Цанев

Каталог

Съставителство и оформление Стоян Цанев и Елица Терзиева. Текстове Елица Терзиева. Фотографи Калин Руйчев, Атанас Кънчев, Кирил Атанасов. Превод Нигрите Дейвис, Елица Терзиева. Издателство „Жанет 45”


Брой 38, 12 юли 2019

Категории