След пожара

 

Цветан Тодоров

Триумфът на твореца

Революцията и творците. Русия: 1917-1941

Превод от френски Нина Венова; ИК „Изток-Запад”; Цена 17 лв.

 

Брой 29, 10 май 2019

Категории