К3 – 19 октомври 2018

 

Кино без доминанти

Разговор между критици за
фестивала Златна Роза

 

Христо Карастоянов

Животът няма втора половина
ИК Жанет 45

 

 

БРОЙ 3, 19 ОКТОМВРИ 2018

Категории