K-13-2019

Нито една идея не е била победена със сила
Разговор на Владимир Познер с Амос Оз

Константин Илиев
Наблюдателите (Хипотеза за отвъдното)
Режисьор Явор Гърдев
Сценограф Никола Тороманов
Народен театър „Иван Вазов“

 

 

БРОЙ 13, 18 ЯНУАРИ 2019

Категории