K-17-2019

За Стоян Цанев – вместо прощаване

 

Макс Вебер

Генезис на западния рационализъм

Превод от немски Кольо Коев, Светлана Събева, Румен Даскалов, Димитър Зашев, Теодора Карамелска, Димитър Денков

Под общата редакция и съставителство на Кольо Коев

Художник Яна Левиева

ИК „Критика и хуманизъм”, Цена 25 лв.

 

 

БРОЙ 17, 15 ФЕВРУАРИ 2019

Категории