K-18-2019

Димитър Маринов:

Всеки герой сравнявам първо със себе си

Марин Бодаков

Мечка страх

Художник Кирил Златков

Издателство за поезия ДА, Издателство Фабер. Цена 12 лв.

Роземари Трокел

Рисунки, обекти и видео творби

Концепция: Роземари Трокел и Гудрун Инбоден

14 февруари – 30 март 2019

Галерия Структура. Със съдействието на Гьоте-институт, България

 

БРОЙ 18, 22 ФЕВРУАРИ 2019

Категории