K-30-2019

Йозеф Куделка

Изгнания

7 май – 9 юни 2019, СГХГ

Фестивал Фотофабрика

Добри Добрев (1898 – 1973)

Между родното и чуждото. 120 години от рождението на художника

Куратор: доц. д-р Ружа Маринска. Национална галерия, филиал Двореца. 14 май – 28 юли 2019 г.

 

 

БРОЙ 30, 17 МАЙ 2019

Категории