K-33-2019

Венеция 2019 – краят идва, да се отпуснем…

Да преживееш Антропоцена

Апокалипсисът просто се случва

Мишел Фуко

История на сексуалността. Том 1: Волята за знание. Превод от френски и послеслов Антоанета Колева. Художник Яна Левиева. ИК „КХ – Критика и хуманизъм”. Цена 20 лв.

 Зигмунд Фройд

Текстове за културата, част 1. Превод от немски Нина Николова, Елица Цигорийна. Коментарни текстове на Теодор Райк, Давид Иерохам, Нина Николова. Съставителство Нина Николова, Антоанета Колева. ИК „КХ – Критика и хуманизъм”. Цена 20 лв.

 БРОЙ 33, 7 ЮНИ 2019

Категории