K-36-2019

Хабермас на 90!

 

Рамон Лул

Книга за Влюбения и Възлюбения

Превод от каталански Владимир Градев. Издателство Semantica. Цена 15 лв.

 

Ивайло Знеполски

Семиотика и критика на културата. Барт, Лотман, Еко

Институт за изследване на близкото минало. Издателство „Сиела”. Цена 19, 90 лв.

 

БРОЙ 36, 28 ЮНИ 2019

Категории