K-46-2019

Димитър Луджев

Преходно време. Личности, идеи, събития. История по… и отвъд документа

Книга I. Договореният преход в България; Книга II. Управлението на Съюза на демократичните сили 1991 – 1992 г.

Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, 2019 г. Цена 50 лв.

БРОЙ 45, 25 ОКТОМВРИ 2019

Категории