K-52-2019

Златният ритон

 

Театрална работилница „Сфумато”2009 – 2019

Мария Вандова, Никола Вандов

Художник Венелин Шурелов. Издателство „Нике”. Цена 25 лв.

Мишел Фуко

Употребата на удоволствията

II том на История на сексуалността

Превод и послеслов Антоанета Колева

Художник Яна Левиева

Издателска къща „КХ – Критика и Хуманизъм“. Цена 25 лв.

 

БРОЙ 52, 13 ДЕКЕМВРИ 2019

Категории