К10 – 14 декември 2018

Отражения на новата предметност в българското изкуство през 30-те и 40-те години на ХХ век


Илко Димитров

Черно

Избрана поезия. Издателство за поезия ДА. Цена 15 лв.

 

Ервин Шрьодингер

Какво е животът?

Физическият аспект на живата клетка

Превод от английски Милена Илиева. ИК Бард.Цена 15, 99 лв.

 

БРОЙ 10, 7 ДЕКЕМВРИ 2018

Категории