K5 – 2 ноември 2018

Националната галерия:

Експозиция, която задава въпроси, а не предлага отговори

Разговор с Яра Бубнова

 

Кристиан Таков

Гражданско право

Правни научни изследвания

Съставители проф. дюн Васил Мръчков, Даниела Доковска, доц. Боряна Мусева. Редактор Наталия Гуджева. Художник Кирил Златков. Издателство „Сиби”, 2018. Цена 35 лв.

 

 

БРОЙ 5, 2 НОЕМВРИ 2018

Категории