K8 – 23 ноември 2018

 

Привилегията да живееш в златното време на фотографията.

 

Васил Стефанов

Дописан дневник

Художник Кирил Златков. Издателство Валентин Траянов

Яна Букова

Записки на жената призрак

Стихотворения. Издателство Жанет 45. Цена 12 лв.

 

 

БРОЙ 8, 23 НОЕМВРИ 2018

Категории