Литературно Търново

Л

От печат излезе „Литературно Търново. Търновски писатели и книжовници от св. Теодосий Търновски до наши дни“. Томът е съставен по идея на Владимир Шумелов. Негов редактор е проф. дфн Сава Василев. Научни консултанти са проф. дфн Димитър Кенанов, проф. дфн Елена Налбантова и доц. д-р Живка Радева. Като издатели са отбелязани НЧ „Даскал Петър Иванов, Стара Загора, и ИК „Огледало“, София.

По повод на изданието Владимир Шумелов пише: Съставителят и редакторите на справочника „Литературно Търново“ имат ясното съзнание, че не „пренаписват историята“ и не търсят „истината от последна инстанция“; те изпълняват своя дълг на архивисти и документалисти възможно най-обективно и съвестно. Сред сродните справочници в България до настоящия момент „Литературно Търново“ е най-обемният и пълен труд, който обхваща био-библиографски справки на над 300 дейци на литературата и културата, родени, работили и дали своя книжовен принос за града и България. Те са оформени в четири раздела, следвайки историческата хронология. Обект на подобни регионални и национални справочници са писателите, а в последна сметка пишещите творят историята на един град и на една страна, архивират съвременността и задачата на техните изследователи е да ги регистрират пълно, достойно и обективно със съответните критически рефлексии.

Жанрово и тематично книгите на авторите със статии в Справочника са в голям диапазон – от художествени книги през преводни заглавия, краезнание, история, археология, история на оръжието, музиката и т.н., защото те представят пълно интересите на авторите и имат значение за уплътняване на културологичния профил на Велико Търново и България. Особено място е отделено на Великотърновския университет като втори в България академичен хуманитарен център: като структура, дейности, свързани с литературата и изкуството, като широкоспектърно представяне на многобройни хуманитаристи в био-библиографския раздел, включително всички ректори, имащи отношение към литературата. 

За автора

Категории