Радичков на 90

Р

През 2019 г. се навършиха 90 години от рождението на Йордан Радичков, а и 15 години, откакто той не е сред нас.

Идеята за едно специализирано обсъждане на неговото творчество дойде от Димитър и Йордан Д. Радичкови. С организирането на събитието се заех аз. То бе подкрепено от Културния център на Софийския университет и издателство „Нике“. Конференцията „Радичков на 90“ се състоя на 28 март 2019 г. в залата на театър АлмаАлтер в СУ „Св. Климент Охридски“.

Осъществена бе първоначалната идея, а именно да се съберат в общо дискусионно поле изследователи на творчеството на Радичков и активни творци в сферата на изкуството, работили непосредствено с него или пък съществено повлияни от неговото писане, мислене, гледане към света и действието на словото.

Ролята на въведение пое текстът на проф. д.ф.н. Георги Каприев (Софийски университет) – опит за един философски и културологичен поглед към света на Радичков. Проф. д.ф.н. Инна Пелева (Пловдивски университет), съставител на събраните съчинения на Йордан Радичков, очертава карта на феномени от „заварената библиотека“, с които той влиза в различни типове взаимодействие. С поглед към темпоралната структура на неговите текстове проф. д.ф.н. Клео Протохристова (Пловдивски университет) я интерпретира като решаваща част от опита му да подреди и рационализира битийната непостижимост. Доц. д-р Бойко Пенчев (Софийски университет), концентрирайки се върху трите версии на „Последно лято“ – повестта, киносценария и филма, показва сложната крива на социализирането на Радичковото творчество. Тълкувайки съдбата на първите три игрални филма по сценарии на Радичков, гл. ас. д-р Деян Статулов (Българска академия на науките) проследява сложната графика на съпротивата срещу идеологическия наратив на тогавашната партия/държава и съответните репресивни мерки. Отец д-р Николай Петков (Варненска и Великопреславска Света Митрополия) изследва експресивно „анатомията“ на верблюда с извеждането му от библейски сюжети. Писателят Николай Табаков въодушевено и с личен ангажимент очертава Радичковия стил, характер, свят. На финала проф. Маргарита Младенова и проф. Иван Добчев (Театрална работилница „Сфумато“ и НАТФИЗ) говорят за съвместната си работа с Радичков и своя поглед към неговия театър.

Конференцията бе замислена като камерна и беше точно такава. Аудиозаписът и разчитането му, макар и не всичко да е стигнало до микрофона, дават възможност да се проследи и тази съществена част от работата на конференцията. Така формиран, томът дава представа за събитието от 28 март 2019 г. в степен, максимално пълна за възможностите на едно печатно издание. За което трябва да благодарим на Академичното издателство „Проф. Марин Дринов“.

(Из предговора към тома)

За автора

Георги Каприев

Проф. Георги Каприев е известен медиевист, преподавател в катедра История на философията, Философски факултет, СУ. Години наред театрален наблюдател на "Култура". Сега театрален наблюдател на вестник К.

Категории