АвторДимитър Камбуров

Димитър Камбуров е български литературен критик, преводач и публицист. Доктор по теория и история на литературата. Доцент по теория на литературата във Факултета по славянски филологии на Софийския университет Кл. Охридски (2004) и съ-директор на магистърска програма „Литературознание“ (от 2002).

Тепета в низината.
Пловдив JazzFest 2018

Пловдивският фестивал на джаза се провежда вече четвърта година. На трите последни се оказах ненадеен удивен свидетел.[1] Ако се питате какво е предимството на джазфеста пред джазконцерта или пред...

Категории