АвторФабрис Николино, Франсоа Вейерет

Фабрис Николино e известен френски журналист, Франсоа Вейерет еполитик от "зелените".

Ние искаме макове

Това е една малка книжка – почти брошура, от онези формати, така познати в Западна Европа почти от Просвещението насам, в които са се изливали апели и памфлети, послания до обществото. Въпреки...

Категории