АвторГалена Стоянова

Галена Стоянова се интересува от теми, свързани с култура, най-вече с ли-тература. Член е на Русенския филиал на свободните писатели, завършила Творческа академия за писане „Заешката дупка“. Има издаден роман, текс-тове в сборници с проза и поезия, както и публикации в литературното списание „Съвременник“ и вестник „К“.

#bodytype

Плачете за себе си, момичета, няма кой друг да плаче за телата ви, тези несъвършени белези, които сте обречени да гледате всеки ден в огледалото, да се питате какво още трябва да направя, за да...

Категории