АвторИвайло Дичев

Ивайло Дичев е професор по културна антропология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Не културата прави мен, аз правя културата

Според Реймънд Уилямс, думата има троен произход: 1. от „култивирам“, обработвам земята; 2. от „култ“, почит, вяра; 3. от „колонизирам“, в смисъл населвам, обживявам. Общото като че ли е усядането...

Категории