АвторЙово Панчев

Панчо Панчев (1933 – 2019)

Непорасналите Ако трябва да се даде общ прочит на поколението на баща ми, то би било такова. Затова те бяха толкова пламенни цял живот, толкова енергични, жадни, любопитни, жилави и устремени. Към...

Категории