АвторМихаил Груев

Началото на българския преход – генезисът на провала

Димитър Луджев. Преходно време. Личности, идеи, събития. История по…и отвъд документа, том 1 – 2, София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“  Както сам отбелязва авторът в предговора към...

Категории