АвторМихаил Неделчев

Проф. Михаил Неделчев e известен български литературовед, историк и литературен критик, преподавател в НБУ.

Македония на Талев всред българските светове

Когато през 1952 г. българите започват да получават с романа „Железният светилник“ грандиозното епическо послание на Димитър Талев, за мнозинството от тях то звучи като идващо отдалеко...

Образи, визии, идеи за/на Европа у Ботев

Доклад за Кръгла маса „Ботев и българската литература“, ВТУ, 12 октомври 2018 г.    Големите български национал-революционери от втората половина на XIX век са завинаги облъчени от...

Категории