КатегорияДигиталният свят

Изобретяването на популизъм 2.0 в Италия

Дали щеше да му хареса? Трудно е да се каже, тъй като Джанроберто Касаледжио не е от хората, изразяващи външно емоциите си. Помените се правят за живите, мъртвите си имат други занимания. В събота, 6...

Реформата настъпва –
ще умре ли мрежата?

Съветът на ЕС одобри реформата в областта на авторското право. Колко време ще е необходимо, преди да започне да се прилага Директивата за авторското право? Представляват ли заплаха така наречените...

Първичният код е за всички – особено мнение

Не споделям идеята, че достъпността на Мрежата цели плурализъм по отношение на инструментите. Всеки инструмент изисква квалификация – дали ще е трактор, ехограф или език за програмиране, трябва...

Първичният код е за всички –
доколкото говорите английски

Тази година Световната мрежа отбелязва своята 30-годишнина, така че се проляха доста пиксели по нейните „първоначални обещания“, едно от които беше идеята да можете да изберете в менюто...

Интернет и ерозия на демокрацията

Имах късмет да открия интернет в зората на неговото създаване преди повече от 20 години. Днес за много хора би било трудно да си представят как изглеждаше и се използваше мрежата тогава. Буквално...

Категории