КатегорияРазговор

Разговор с Дмитрий Глуховски

Сега съм по-добре подготвен да стана световноизвестен Руският писател и журналист Дмитрий Глуховски беше в България за втори път, след като през 2007 г. представя превода на най-известната си до този...

Някога ще питам Боян Пенев

Разговор с Войчех Галонзка – Повод за вашето посещение в България е 80-годишнината от рождението на писателя Любен Петков. Какъв човек беше той? И какво е непреходното в неговата белетристика...

Да се противоречи е дълг.
Разговор с Антоанета Колева

Мишел Фуко. История на сексуалността: Волята за знание. Издателска къща „Критика и Хуманизъм”, София 2019 г. – 26 години след появата на вашия превод на Волята за знание какво предизвика...

Не е лошо, когато режисьорът се бои от актьора

Разговор между Ала Демидова и Александър Горчилин – Играете в Гогол-център. Срещаме се в кабинета на режисьора му Кирил Семьонович Серебренников – интересно е какво мислите за режисурата. Алла...

Адам Надашди: Да изтече бликващото от мен…

Адам Надашди (1947, Будапеща) e професор емеритус в будапещенския университет „Йотвьош Лоранд“. „Каква ще е градината ми?“ е първата му българска книга, публикувана в превод на Николай П.Бойков. През...

Мария Степанова, паметта, Паметта

На каква възраст спираме да поправяме света? И започваме да поправяме света си с инструмента на спомените, и протестираме срещу осакатяването на паметта в битката за миналото? На възрастта на...

Категории