КатегорияРецензия

Кога започва преходът?

Иван Еленков, „Орбити на социалистическото всекидневие. Политики и последици на организационния обхват на масите, отнемането на собствеността, формиране на непосредственото обкръжение и корупцията в...

Сложността да си мъж

„Кризата на момчетата: Защо нашите момчета не се справят и какво можем да направим по въпроса“ на Уорън Фаръл и Джон Грей. BenBella, 493 с., $25.95 „Изцеряване от омразата: Как младите мъже потъват и...

Категории