ТемаКритика

За архитектурната критика като събитие

В реда на отворената възможност за разсъждения относно „смъртта на критиката“ – един фрагмент от казуса в архитектурна интерпретация. Критиката е посредникът между обществото и творците и като...

Критика и минало?

Трябва ли един съвременен литератор у нас да познава историята на българската литературна критика? С този въпрос се обърнахме към автори от различни поколения. Тук публикуваме някои от получените...

Категории