ТемаМузика

Експресивна барокова реторика

Георг Фридрих Хендел – оратория „Месия” (HWV 56); Камерен смесен хор и фестивален оркестър при Бахово общество в България. Солисти: Гиргина Гиргинова, сопран, Олга Михайлова-Динова, алт, Виргил...

Николай Минчев за интуицията, за опита, за узряването…

Цигуларят Николай Минчев (1979) живее и работи в Германия. Син е на цигуларя Минчо Минчев. Той е музикант със запомнящо се присъствие, когото отдавна слушаме като солист, често като концертен...

Музика в срещата между XX и XXI век

Опит за портрет (през диалог) на Пламен Джуров Тази година Пламен Джуров достигна своя 70-годишен юбилей. Той е сред композиторите, открили отправната си гледна точка в срещата на авангардното и...

Прочитът на младите

За петнайсети път предстои провеждане на конкурса „Млади виртуози”, чието начало се реализира с концерт, в който чухме лауреати от минали издания на конкурса. Преди да се спра на участниците в него...

Музика без граници

В така озаглавената серия от своите ежегодни, станали вече традиция лекционни курсове, проф. д-р Иванка Стоянова (Франция), доктор хонорис кауза на Националната музикална академия „Проф. Панчо...

Категории