ТемаФилософия

Да се противоречи е дълг.
Разговор с Антоанета Колева

Мишел Фуко. История на сексуалността: Волята за знание. Издателска къща „Критика и Хуманизъм”, София 2019 г. – 26 години след появата на вашия превод на Волята за знание какво предизвика...

Когато един социолог тълкува сънищата ни

Разговор с Бернар Лаир Какво означават сънищата ни? Изглежда сякаш тези видения, прекосяващи нощите ни и създаващи илюзия за реалност, съдържат в себе си неуловими обещания за смисъл. Той е дори...

Две размишления върху Цветан Тодоров – II

От релационен морален индивидуализъм към универсализма на идеологията на хуманизма (Продължение от миналия брой)  «Недовършената градина»[1] разгръща проблематиката на хуманизма в дълбочина, като...

Две размишления върху Цветан Тодоров – I

От релационен морален индивидуализъм към универсализма на идеологията на хуманизма  I.  Макар често да остава извън вниманието, «На предела»[1] е възлова книга в интелектуалната биография на Цветан...

Александър Кожèв и краят на философията

Марк Лила (1956) е професор по хуманитарни науки в Колумбийския университет, Ню Йорк. Средоточието на неговата научна работа и книги е политическата и религиозна история на Европа. Историята на...

Категории