Кръгла маса за българското кино

К

На 17 април в галерия „Средец“ се проведе кръгла маса на тема „Нови почерци в българското игрално кино“, организирана от списание „Кино“. Модератор бе Людмила Дякова, главен редактор. Започна с критическия текст на Геновева Димитрова „Българските игрални филми – нови радикални гласове“. Експозето на Теодора Дончева бе на тема „Българското кино между масовото и високо изкуство“. Иво Драганов повдигна проблема за създаването/формирането на кинозрител. Диана Андреева от Обсерваторията по икономика на културата говори за стратегията за българската филмова индустрия в контекста на „Стратегия за развитие на културата 2019 – 2029 година“, която се обсъждаше по същото време в НДК. Виктор Божинов, председател на сдружение „Филмаутор“, говори за изработване на правилник и задължителни нормативи за заплащане на авторски права. Иван Тонев акцентира върху лобистките интереси в работата по приемане на Закона за данъчни облекчения. Изказването му бе подкрепено от Владимир Андреев – председател на Националния съвет за кино. Галина Тонева също се спря на тази тема – говори за работата по промените в ЗФИ и за Закона за данъчни облекчения. Във връзка с отстраняването на филмовите критици от художествените комисии към ИА Национален филмов център, мястото на критиката анализираха Вера Найденова, Петър Попзлатев, Боряна Матеева („Кинокритикът като мутра“). Изказаха се също председателят на СБФД Иван Павлов, Анри Кулев, Радослав Спасов и др.

С оглед динамичната ситуация, в която активно се подготвят промени в Закона за филмовата индустрия и Правилника към него, както и обявената от Министерство на културата широка обществена дискусия по проекта, напълно естествено кръглата маса прерасна в оживена дискусия за липсата на единство във филмовата общност, за отсъствието на прозрачност и публичност при изготвяне на законите, за развитието на националния кинематографичен процес. Събитието не беше многолюдно, но се оказа навременно и смислено.

На финала се реши скоро да се проведе среща в Дома на киното, инициирана от СБФД при съгласието и участието на всички асоциации, за неотложен дебат по въпросите за ЗФИ, Правилника на НФЦ за работа на комисиите, Закона за данъчните облекчения и др. Идеята е да се потърси консолидация във филмовата общност, ако това изобщо е възможно.

За автора

Категории