Честване на проф. Олег Георгиев

Ч

На 21 май от 18 ч. в Огледалната зала на Софийския университет ще бъде чествана 65-годишнината на проф. дфн Олег Георгиев. В тази връзка ще бъде представен и сборникът „Sine arte scientia nihil est. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Олег Георгиев“, със съставител проф. дфн Георги Каприев и издаден от университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

 

За автора

Категории