Декларация на Националния съвет за кино

Д
До Министъра на културата Боил Банов
Копие:
До Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Национален филмов център Жана Караиванова

Уважаеми г-н Банов,

Националният съвет за кино приветства създаването на Работна група за нормативно формулиране на стимули за българската филмова индустрия в Закона за филмовата индустрия. Подобни стимули съществуват в законодателството на почти всички европейски страни и е време да бъдат създадени и в България.

Но същевременно намираме за изключително тревожна заложената неравнопоставеност в третирането на българските филми и чуждестранните продукции, които се снимат в България. Такава неравнопоставеност се наблюдава на всички нива:

– във възможностите за използване на стимулите;

– в сумите, предвидени за двете схеми;

– в условията и процедурите на двете схеми.

Националният съвет за кино настоява за пълна равнопоставеност и прозрачност при подготовката на промените в ЗФИ.

Националният съвет за кино настоява още за незабавно създаване на нова работна група, която да се заеме със същностните промени в ЗФИ, очаквани от цялата филмова общност в България.

Националният съвет за кино предлага двете работни групи да работят успоредно и при еднакви условия, като правят и общи заседания, за да координират промените.

Националният съвет за кино настоява всички промени в Закона за филмовата индустрия да бъдат внесени за съгласуване и приемане от Народното Събрание заедно и едновременно.

За Националния съвет за кино:

Владимир Андреев, председател

София, 02.05.2019 г.

За автора

Категории