Промяната 1989. Преди и след
нов сайт на Агенция Архиви

П

Стефка Петрова – директор на Централния държавен архив; Любов Гаврилова-Генчева – държавен експерт в отдел „Комплектуване на архивните фондове и документи от чужди архиви“ в Централния държавен архив; Марина Димитрова – държавен експерт в отдел „Обработка на архивни фондове“; Милена Тодоракова – държавен експерт в отдел „Издателска и информационна дейност“ в Дирекция „Публичност на архивите“; Петър Станев – началник на отдел „Държавен архив – Пловдив“; Зоя Начева – началник на отдел „Държавен архив – Смолян“; Иван Хаджиев – главен експерт в отдел „Държавен архив – Сливен“; Севка Василева – началник на отдел „Държавен архив – Габрово“; Виолета Налетова – главен експерт в отдел „Държавен архив – Русе“; Диана Вачева – началник на отдел „Използване на архивните документи и информационни технологии“ в Дирекция „Държавен военноисторически архив – Велико Търново“, Румяна Рангелова – главен експерт в отдел „Държавен архив – Перник“; Ваня Иванова – главен експерт в отдел „Държавен архив – Хасково“; Стефка Маринова – началник на отдел „Държавен архив – Русе“. Това бяха служителите от Държавна агенция „Архиви“, които получиха специални грамоти на 10 октомври – Денят на българските архивисти – от председателя на институцията, историка доц. Михаил Груев. Той благодари на почетените колеги за годините отдадена работа, в която са вложили най-доброто от себе си.

По случай празника, Михаил Груев представи новия сайт на Агенция „Архиви“ – „Промяната 1989. Преди и след“ (http://archives.bg/thechange1989/#). На него може да се намери информация както от всички регионални архиви в страната, така и от архива на БНТ, като например „закуската“ на френския президент Франсоа Митеран с български интелектуалци от януари 1989 г., кадри от парламентарното заседание на 12 юли 1991 г., на което е подписана Конституцията на България. От Златния фонд на БНР могат да се чуят записи от заседанието на Националната кръгла маса от 23 януари 1990 г. На сайта може да бъде намерена информация и от Комисията по досиетата. Общо всички документи са разпределени в 24 рубрики, сред които: „Неформални граждански организации (1988–1990)“; Възстановяване на старите партии и др. Михаил Груев отбеляза, че за новия сайт са използвани документи и от предадения миналата година архив на Съюза на демократичните сили, а също така и личните архиви на Петко Симеонов, Желю Желев и Радой Ралин. Не на последно място са използвани и фондовете на „Българска фотография“ и на Германския исторически институт, базиран във Вашингтон („Making the History of 1989“).

В тон с празничния дух на 10 октомври Михаил Груев раздаде на присъстващите журналисти албума „Победа и… погром. Величие и… падение“, посветен на 100 години от края на Първата световна война и Ньойския мирен договор и финансиран от Националния комитет за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея.

За автора

Категории