Заложник на новата схема

З

Разговор с Галина Тонева

Вчера стана известно, че от името на работната група за промени в Закона за филмовата индустрия (ЗФИ) сте изпратили писмо до министъра на културата Боил Банов във връзка с липсата на всякакво увеличение на субсидията за кино в проектобюджета за 2020 г. Прочее, ти си член не само на нея, а и на Националния съвет за кино към ИА Национален филмов център. От писмото ви излиза, че проектозаконът е готов и предаден, така ли?

Да. Предаден е като Закон за изменение и допълнение (ЗИД) заедно с нова схема – за възвръщане на разходи, т. нар. стимули за чуждите продукции, снимащи у нас. Но последният вариант на ЗИД на ЗФИ и ППЗФИ, внесен на 22.10.2019г. от МК за съгласуване с МФ, не е разработен с наше участие. Беше ни изпратен от МК след датата на неговото внасяне! В него съществуват текстове, които застрашават нормалното функциониране на филмовия процес и работата на НФЦ и никога не са били подлагани на обсъждане в групата. По този повод вчера внесохме ново писмо от работната група, подкрепено от над 120 режисьори, оператори, сценаристи, продуценти, както и с искане на еднозначен отговор от министъра по въпроса за увеличение на финансирането на българското кино.

Онези стимули, срещу които се борехме години наред?

Същите. Аз съм член и на двете работни групи – и на тази за схемата за възстановяване на разходи. За разлика от нашата, тази е междуведомствена, т.е. с участие на други министерства, освен на МК. Имаше четирима представители на МФ, по един от Министерство на икономиката и от Министерство на туризма, както и представители на Ню Бояна, БУФО, Асоциацията на ТВ продуцентите, Асоциацията на филмовите продуценти. Срещите се провеждаха в МК със запис и водене на протокол, като работата започна на 22 март т. г. По мое настояване влязоха Лъчезар Велинов от Асоциацията на аниматорите, както и Владимир Андреев като председател на НСК.

Доколкото разбирам, българското кино и стимулите ще бъдат в един закон?

Да, в един закон са. Въпреки нашите протести. Спомняш си, че на критическата кръгла маса, организирана от списание „Кино“ през март, алармирах, че визията на МК и на МФ е стимулите да влязат в ЗФИ. Всички в работната група от гражданския сектор, включително и представителите на Ню Бояна, бяхме на мнение, че мястото на тези стимули не е в закона за българското кино. И че не може тази схема да се менажира от НФЦ, защото той няма капацитет за това. Въпреки всичко, визията на МФ, Министерството на икономиката, както и на МК, е, че трябва да бъдат в нашия закон, тъй като вече сме по ОРГО (Общ регламент за групово освобождаване, регламент (ЕС) № 651/2014), т.е. общи доставки, и вече е възможно да се направи нова схема за държавно подпомагане или т.нар. “стимули”, която също е държавна помощ (искам дебело да подчертая). Така че, въпреки съпротивата дори на тези, които ще се възползват от схемата, държавното мислене е, че мястото й е в ЗФИ. Председател на групата е зам.-министър Румен Димитров, зам.-председател е Жана Караиванова. В групата са още Меглена Кацарова – юристката на МК, госпожа Васева – финансистката на МК, Георги Владимиров – секретар. Когато в началото започна работа тази работна група и се заговори за парите, с които ще бъде обезпечена, Магърдич Халваджиян каза, че е бил на среща с министър Горанов и той е обещал 40 млн. евро за схемата за стимули. После станаха 20 млн. евро. Но, както стана ясно на 25 октомври т. г., когато публикуваха проекта за Държавния бюджет и тригодишната прогноза на страницата на МФ, се видя, че няма заложен и лев допълнително нито за стимули, нито за увеличаване на субсидията за българско кино – планирани са 14 700 000 лв. за следващите 3 години 2020-2022. Имам предвид само парите за проекти. И сега ние питаме каква е гаранцията, че ако влезе новата схема за възстановяване на разходи в закона, заедно с нашите промени, с какви пари ще бъде обезпечена, когато няма друго заложено в бюджета? Въпреки многократните обещания за увеличение на издръжката на НФЦ, и там няма лев повече… и за заплати, и въобще като щатен потенциал. НФЦ не може да работи така повече – има един човек, който се занимава с финансирането на всички проекти – филми, разпространение, кинопоказ, фестивали, промоции… Това е просто абсурдно. Няма юрист на щат.

А Петър Станков?

Той е на абонаментен договор, той е адвокат. Така че, вследствие на работата на работната група по стимулите, в ЗФИ има нова глава, която разписва процедурата, по която ще се оценяват проектите за възстановяване на разходи, но и се мъдрят “нови” понятия за риалити шоу, ситком, реклами и т. н., въобще определения, които нямат място в закон за киното. Едва на 9 май МК сформира нашата работна група по същностните промени в закона, която работи в НФЦ. Председател е Жана Караиванова. В нея са Росица Вълканова, Иван Тонев, Катя Тричкова, Божидар Манов, Лъчо Велинов, Георги Владимиров, Меглена Кацарова, Панайот Панайотов, Владимир Андреев, Мартичка Божилов. Много хора идваха, даваха идеи. Трудът ни е безвъзмезден, както и на другата група. Ние работехме по закона в частта за българското кино – нещо, което общността поиска още през април 2018 г., след писмото на 150 човека за реформа на цялата система, не само оценъчната. Миналата година влязоха промени, свързани единствено с регламент 651, за да може да се получи нотификация на държавната помощ от ЕК. Най-общо казано, този регламент дава право на самите държави да отпускат държавна помощ до определена сума в някои отрасли. И чл.54 от Регламента дава възможност схеми за помощ за аудиовизуални произведения да бъдат освобождавани заедно с отрасли като риболов… Имаше прекрасна възможност да продължим действието на индивидуалната схема със законовите поправки, направени съобразно Съобщението за филмова индустрия през 2016-17 г. Явно, МФ е наложило това изискване на НФЦ и въпреки съпротивата на НСК, сформирано най-накрая през декември 2017 г., се започна работа по закона единствено за синхронизация с този регламент. Всички знаем, че през 2018 г. не беше финансиран нито един нов проект. Снимаха само филми, одобрени до 2017г., т. е. по старата нотификация. Синхронизацията на закона по регламент 651 наложи нов документ, а именно правилник за прилагане на закона. И когато се стигна до художествените комисии, задължително се изискаха критерии за членовете на тези комисии, каквито дотогава не съществуваха нито в закона, нито в устройствения правилник. Така изпаднаха критиците. Наложи се мнението, че проектите трябва да се оценяват от експерти, които са с опит като сценаристи, режисьори, оператори – авторите на един филм, както и от продуценти и актьори със сродни права.

А критиците са най-компетентните, с най-експертното мнение и единствените, които не са в конфликт на интереси.

Да не се връщаме на тази болна тема. Получи се изкривяване на нещата. Например, бяхме разписали членове на комисии да бъдат само актьори с две главни роли в киното. А в окончателния текст на правилника се появи „актьор със сродни права“. Кога и как е станало това, аз лично не знам. Всеки е със сродни права, щом се е снимал във филм, актьор или не.

Какви са промените в проектозакона?

Мисля, че за промените в закона трябва да говорим отделно и много по-обширно. На 16. 07. 2019 г. се стигна до първи вариант на закона и правилника, който обедини работата на двете групи – нашите промени и новата схема за възстановяване на разходи. Тези документи бяха внесени за съгласуване в МФ. Още тогава ние настоявахме проекта да се даде за обществено обсъждане, но ни казаха, че първо трябва да се получи одобрение за промените от финансите. И на 02. 08. 2019 г. се получи… абсолютно отрицателно становище – както за увеличаване на финансирането на българското кино, предложено от нас, така и за новата схема. Това предизвика пълен шок. И до ден днешен не мога да разбера защо въобще се свиква междуведомствена група с участието на четирима висши чиновници от МФ, след което се получава становище, в което те едва ли не за първи път чуват за тази нова схема. Едва на 21. 08. 2019 г. двете работни групи бяха поканени в МК – едната сутринта, а другата следобед. До ден днешен не е проведено общо заседание на групите, работещи по един и същи закон. МК в лицето на Румен Димитров ни увери, че въпреки негативното становище, това била “нормална” процедура; че министърът има воля всичко това да се случи, че ще извоюва парите, които едва ли не ще са по равно, но трябва да се дадат още мотиви и т.н. Беше разработен втори вариант, отразяващ бележките на финансите, но това е дело на юристите в МК. НФЦ даде допълнителни мотиви за увеличение на субсидията за българско кино. И този вариант на ЗИД на ЗФИ и ППЗФИ не само не получи зелена светлина от финансите, а по мое мнение становището на МФ от 08. 10. 2019 г. е още по-категорично негативно. Но работата на групите отново беше възобновена със заповед на министъра с уверението, че процедурата продължава и финансите ще отпуснат средства… Доколкото съм информирана, другата група не е била свиквана в пълен състав официално. Нашата група продължава да работи в НФЦ по правилника, като се обсъжда главно процедурата за оценка и числеността на комисиите. Така се стигна до поисканата от нас среща с министър Банов на 22 октомври, на която той отново ни увери, че промени и пари ще има и се чака трето становище от МФ по трети вариант на ЗИД, който не е обсъждан от нашата работна група, но е внесен за съгласуване. За него става въпрос във вчерашното писмо на работната група, подкрепено от колегите. От Държавния бюджет, приет вече от Министерски съвет и внесен в парламента, можем да се досетим какво ще бъде третото становище! Но чакаме да видим!

Последно, пет или седем човека е съставът на комисиите?

Седем. Това е консенсусното решение, след като предадохме проекта на 16. 07. 2019 г. Затова казвам, че продължаваме работа.

И ще има критик?

Да, идеята е да има т. нар. дирижиран жребий от шапка с различните професии. За целта се прави регистър от хора, като има критерии. Освен това, се въвежда правилото Call of duty, което означава, че след като някой е спечелил субсидия, задължително трябва да участва в комисиите.

Това е честен принцип.

Call of duty е нещо, което се възприема от общността. Но още не е изчистен принципът как ще се прилага.

Като кандидатстваш с проект, не можеш да си член на комисия.

Зависи от проекта – ако кандидатстваш с игрален, можеш да си в документалната или анимационната комисия. И това е ново. За промените в закона не ми се ще много да говоря.

Добре, кажи ги генерално.

Отделно от това предлагаме нова схема за финансиране на фестивалите – сега са на минимални държавни помощи. Залагаме 15% върху сумата за филмопроизводство по чл. 17 като нова алинея допълнително за финансиране на фестивали, промоция и разпространение. Много и, според мен, добри неща, които тепърва ще бъдат подложени на обществено обсъждане. Променихме изискванията за конфликта на интереси. Не можем да намерим хора за комисиите, както знаеш.

Например, аз бях назначена за председател на художествената комисия за документално кино, но когато отидох на другия ден да подписвам декларация, се оказа, че не мога да участвам, тъй като предната година съм получила хонорар от продуцента Иван Тонев, а той кандидатства с нов проект.

Така е. Друга промяна е, че вече няма нискобюджетен филм, а нисък размер на субсидията или така нареченото ниско и микро-финансиране.

То си е пак нискобюджетен филм.

Може да не е нискобюджетен. Например, „Посоки“ на Стефан Командарев е взел 400 хиляди лв., но бюджетът му е над милион.

И няма да се чака четири месеца финансова комисия?

Да. Но сега всичко замря. Искат от нас финансова обосновка за увеличаването на субсидията. Първо, с изключение на 2010, субсидията по ЗФИ от 2008 изобщо не е изпълнявана напълно. Всъщност, м. г., с падането на средностатистическия бюджет, изпълниха формулата. Не съм защитник на стимулите, но всички страни около нас практикуват тази форма на финансиране на киното, включително и Румъния. Но при нас това за стимулите не работи за българските продукции.

А за румънските работи ли?

Да. Работи. И в другите страни работи. Тук би могло да работи за частни филми, но са поставени прагове – за игрален филм допустими разходи са 300 хиляди евро, което означава да имаш 600 хиляди лева похарчени (без творческите хонорари). Това е глупаво. Аз бях против, но другите в групата се аргументираха, че ще се “задръства” системата.

След два категорични отказа, седнахте ли да преработвате отново проектозакона?

В крайна сметка, в момента промените в закона за българското кино са заложник на новата схема за възстановяване на разходите. И питаме министър Банов какво правим? Още не е пристигнало становище от Министерството на финансите за предложения вариант от МК на 22 октомври, по който ние не сме работили, както вече обясних. Бюджетът на МК е завишен с 23 милиона лв., но там разбивки липсват на този етап. В тригодишната прогноза ясно и категорично са заложени 14,7 млн. за кино. В крайна сметка, не може да има промени в закона без зелена светлина от МФ. Но МК са на мнение, че промените трябва да влязат едновременно. Въпросът е кога. Очевидно до края на годината няма да влязат.

И след толкова месеци работа написахте първото писмо до министър Банов.

Искаме отговор какво ще се случи. Между другото, на срещата с него министър Банов ни спомена, че може промените да станат през 2021 г. Това е ставало, има такъв механизъм – когато се вдигнаха бройките на филмите, те влязоха от 2008 г., а са гласувани през 2007. Но, ако има такъв механизъм, той не се вижда в тригодишната прогноза. Не сме запознати с подробния бюджет на МК, но увеличението, според мен, е в промяната на делегираните бюджети на сценичните изкуства. Отделно има завишаване с 10% на заплатите на държавните служители, както и на преподавателите в училищата по изкуства, които също се финансират от МК.

 И след като не се вижда увеличение на субсидията, излиза, че ще продължим да си правим по седем игрални филма.

Да. В момента всичко остава, както е. Настояваме да разберем, ако кажат: „Не искаме стимули“, нашите промени как влизат в закона. Логично е да се вдигне най-сетне субсидията, след като брутният вътрешен продукт е нараснал с 64% от 2008 г.

Добре, нали тъкмо Министерството на финансите настояваше за тези стимули?

Ето, това е най-голямата загадка. То ги искаше, то настояваше да са в ЗФИ, там им било мястото… След което все едно за пръв път чуват такова нещо. Пълен абсурд. Просто ме боли, че нашите важни промени, които не опират само до пари, са спрени. Нула движение. И румънците работят по ОРГО или регламент 651, но гледат интересите на собственото си кино. Имам чувството, че ние сме все едно някакви луди, които се опитват насила да вкарват в кошара.

Какво предстои?

Ако държавата е решила, че няма да увеличава парите за българско кино, да го каже ясно. То всъщност се разбира от държавния бюджет, но нашият министър ни говори друго. Но вече всички са убедени, че ни трябва реформа, не само за разпределението на парите. Трябва да се смени нещо. Не може да продължава по този начин. Това е болен организъм. Автономност му трябва на българското кино.

Разговаря Геновева Димитрова

5 ноември 2019 г.

  1. P. S. На 7 ноември бюджетът за 2020 г. мина на първо четене в Комисията за култура и медии в Народното събрание без нито стотинка повече за кино. Писмото е подписано от над 170 човека. Подписката продължава.

За автора

Категории