АвторИрен Крумова

Ирен Крумова (р. 1976 г., Видин) завършва специалност "Културология" в ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благоевград през 2001 г. През през 2008 г. защитава дисертация на тема "Културна рецепция на научната дейност на Карл Линей в Западна Европа (XVIII-XIX в.) и в Швеция (XIX-XX в.)". Публикувала е критически и есеистични текстове в различни културни издания като в. "Култура", "Литературен вестник", сп. „Сезон“, сп. "Следва".

В безвремието с Лорънс Дърел

Лорънс Дърел. „Пещерата на Просперо”. Превод от английски Иглика Василева. София: „Прозорец”, 2018. Никой английски писател не познава Средиземноморието както Лорънс Дърел: той е неговият минезингер...

Категории