КатегорияИзследвания

Перспективи пред изкуствения интелект

През последните тридесет години на изкуствения интелект бе посветено разработването на цял спектър от методи, опиращи се и на математиката, и на новата компютърна архитектура. Тези методи бяха...

Парадокси на религиозността

В края на април в пресклуба на БТА бяха представени резултати от социологическо проучване върху парадоксите на религиозността в България. Данните са междинни резултати от мащабно изследване по проект...

Категории