ТемаИстория на литературата

Стара тайна – нов документ

Дора Конова. „Лора, Яворов и аз”. Съставител Петър Величков, изд. Библиотека България, С., 2019 Повече от половин век този документ беше нещо като публична тайна и отдавна трябваше да е излязъл наяве...

Между автора и текста

Литературната критика на Симеон Радев[1] Използването на понятието „литературна критика на Симеон Радев“ далеч не представлява безпроблемен тълкувателски ход. За СимеонРадевата критика многократно се...

Архивът като свръхбитие

Разговор с Евелина Белчева – „Самотен в своето време“ (Век 21 прес, 2016), „Златорожката връзка. Петър Динеков – Владимир Василев, два портрета в ретро – от натура. (73...

…и още малко за маргиналния интелектуалец

В памет на някогашната „Култура“ и на Интелектуалеца, който е преди всичко в паметта Първо, поздравления за така формулираната тема на конференцията: „Литературната периферия: памет и употреби“[1]...

Приносите на Петър Величков

Днес е така лесно да се пише за Яна Язова. Имаме я за даденост. Но какво е било преди близо четири десетилетия да се реабилитира името на поетесата-писателка… Много добре помня как проф...

Поетът на Божията любов

Огромното творчество и забележителният живот на Рамон Лул (1232 – 1316) са напълно непознати на българския читател. Мистик, поет, философ, математик, писател, проповедник, мисионер, почитан...

Македония на Талев всред българските светове

Когато през 1952 г. българите започват да получават с романа „Железният светилник“ грандиозното епическо послание на Димитър Талев, за мнозинството от тях то звучи като идващо отдалеко...

Категории