ТемаКултурология

Форум Софийски диалози. 23 издание

Дом на науките за човека и обществото. Софийски университет „Св. Климент Охридски”. С подкрепата на Френския институт в България Международна конференция под научното ръководство на Ивайло Знеполски...

Отвоюването на патриотизма

„Култура, ценности, патриотизъм и национализъм: Прекрасно, но що е отечество” бе темата на третия форум на гражданското движение „Реформи в културата”. Дискусията се проведе в навечерието на 3 март...

Не културата прави мен, аз правя културата

Според Реймънд Уилямс, думата има троен произход: 1. от „култивирам“, обработвам земята; 2. от „култ“, почит, вяра; 3. от „колонизирам“, в смисъл населвам, обживявам. Общото като че ли е усядането...

Краят на съвременното
и предизвикателствата
на пост-съвременното изкуство

На 15 януари в галерия Алма Матер на Софийския университет се откри изложбата „Свещена уязвимост“ на Петер Цанев. Изложбата беше определена от художника като изложба-лекция и при...

Да желаеш напразно,
отвръща Потос

Антоан Асенов. „Потос“. София: Сонм, 2018 У онези от нас, прочели някога „Фрагменти на любовния дискурс“ от Ролан Барт, вероятно се е загнездило желанието да попаднат отново на текст, който по...

Категории