Свободни ли сме тук-и-сега?

С

На 5 декември 2018 г. в Музея за съвременно изкуство, филиал на Националната галерия, се откри изложбата „Свободата тук-и-сега”, съвместен проект на фотографа Лиляна Караджова и историка Димитър Стоянович. В прессъобщението мотивът за изложбата е обяснен така:

„Живият екзистенциален и изначален смисъл на свободата тук-и-сега се е изгубил в мащаба на понятието, банализирано в икономически и правни текстове и деградирало в политически популизъм. Свободата се е превърнала в абстрактна и закостеняла дума, лишена от конкретно съдържание, далечна на делничните проблеми на обикновения човек. Съществен фактор, обуславящ тази ситуация, е ограниченото разбиране за свобода, което съществува като остатъчно понятие от XIX и XX век. Това е идеалът на Българското възраждане за колективна свобода от османското владичество, продължен през комунистическия режим като стремеж към свобода от идеологическата репресия. В широките обществени нагласи липсва интуиция и разбиране за личните и позитивни прояви на свобода.”

Във фотографската инсталация и фотокнигата „Свободата тук-и-сега” са представени арестантски снимки и авторски текстове на тридесет български интелектуалци и общественици, автори от кръга на списание L’Europeo.

Изложбата ще продължи до 27 януари 2019 г.

За автора

Категории