Критическа христоматия

К

Университетско издателство „Св. Климент Охридски” неотдавна публикува „Критическа христоматия по история на българската литература от Освобождението до Първата световна война (1878-1914) със съставители Биляна Борисова и Кристина Йорданова. Изданието е осъществено с финансовата помощ на Ректора и на Студентския съвет на Софийския университет. То съдържа факсимилета на образцови литературнокритически текстове от Иван Вазов, Г. З-ч, Иван Пеев-Плачков, д-р Д. Т. Страшимиров, Пенчо Славейков, Н. Филипов, Димо Кьорчев, Георг Адам, Андрей Протич, Петко Тодоров, Александър Балабанов, Симеон Радев, Е.Н.Балкански, Любомир Бобевски, Божан Ангелов, Ив. Ст. Андрейчин, Симеон Радев, Иван Радославов, Спас Ганев… Книгата допълва учебника по история на този период от проф. Милена Кирова и Атласа на българската литература на проф. Симеон Янев.

За автора

Категории