Награди Васа Ганчева

Н

Фондация „Васа Ганчева“ удостои с наградата „Васа Ганчева“ за 2018 г.:

– Йордан Димитров Радичков, писател и издател,

за творческото съпричастие с проблемите и вълненията на съвременния човек, отразени в неговата белетристика, както и за убедителния му принос в книгоиздаването ни днес, осмислящ по нов начин традицията на приемствеността в българската култура.

– Илия Димитров и Борислава Лозанова, редактори на списание „Нула 32“,

за новите идейни и художествени хоризонти пред българската журналистика и публицистика, които те откриват със своята творческа и професионална дейност в едно списание с оригинален профил и нарастваща културно-обществена значимост.

София, 23 април 2019 г.

Бел.ред. В следващ брой – повече за приносите на наградените.

За автора

Категории