В Преводаческия съюз

В

Веселина Райжекова е новият председател на Съюза на преводачите в България.

Тя е преводачка от арабски език. В неин превод четем „Бос хляб“ от Мохамед Шукри (вж. бр.1/ 2011), „Живия, синът на Будния“ от Абу Бакр Мухаммад ибн Абдулмалик ибн Туфайл (1110-1185) и др. Райжекова преподава синхронен и консекутивен превод от арабски, както и други дисциплини, в СУ „Св. Климент Охридски“ и НБУ.

Райжекова сменя на поста ираниста проф. Иво Панов.

За автора

Категории