Прекратено наказателно производство

П

От Съюза на преводачите в България известяват, че поради неявяване на частния тъжител или на негов процесуален представител, на основание чл. 250 от НПК, първоинстанционният съд е прекратил наказателното производство по делото за обида и клевета, заведено от Владко Мурдаров срещу Иво Панов (председател на СПБ за периода 2016–2019), Анна Златкова (председател на Комисията по професионална етика за периода 2016–2019) и Гергана Фъркова (германист, изготвил експертни мнения за заимстване на чужди преводи на произведения от Йозеф Рот и Артур Шницлер).

В хода на производството по искане на частния тъжител е назначена съдебно-лингвистична експертиза. Експертното заключение на вещото лице – д-р Иван Попов, главен асистент в катедра „Германистика и скандинавистика“ (СУ), потвърждава становищата на СПБ.

За автора

Категории