Тодор Близнаков
(1951 – 2019)

Т

Внезапно ни напусна актьорът Тодор Близнаков. Беше много талантлив, изключително интелигентен и начетен (и „нагледан” на филми), отзивчив и просто добър. Беше водещ актьор в Сливенския театър, след това беше сред основните актьори на Сатиричния. Смело се хвърляше и в експериментите на младите режисьори. Неспокойният му дух обитаваше полетата на човеколюбието, на професионалната самовзискателност.

Напоследък сякаш потъваше в разбиращо мълчание. Усмихнатите му очи гледаха с негово си тодорблизнаково разбиране към всичко около нас. Добродушно ироничен към другите, присмехулен към себе си – такъв ще го помним и от сцената, и от живота.

Н. В.

 

Днес изпратихме Тодор Близнаков, Тоти. Изненада ни… Въпреки че… ни беше подготвил, особено в паузите (тези, които го гледаха в очите, когато говореше).

С Тоти отлетя безвъзвратно романтичният театър… като практика, последният екземпляр от вида изчезна…

Бяхме заедно, беше прекрасно… Тоти, Дон Кихот без Росинант и Санчо Панса!!! На сцената! И извън нея! Някой да го е играл? И някой да го е живял? Тихо…

Николай Додов

 

За автора

Категории