Спорът за реалността в книга

С

На 12 юни в галерия „Структура“ беше представена книгата „Спорът за реалността. Съвременна българска живопис и скулптура“, изд. Сиела 2019. Изданието представя най-мащабния проект, реализиран досега в България, посветен на развитието на българската живопис и скулптура през второто десетилетие на ХХI век. Книгата съдържа две части. Едната е каталог на творбите, включени в едноименната изложба, състояла се в София през 2017-2018 г., с участието на 90 автори от различни поколения. Втората част на книгата включва текстове на кураторите на изложбата Станислав Памукчиев, Петер Цанев и Кирил Василев, които предлагат критически прочит на актуалните процеси и тенденции в съвременната българска живопис и скулптура.

Книгата е издадена с подкрепата на наградата Гауденц Б. Руф.

За автора

Категории