Награда Христо Г.Данов 2019

Н

Жури в състав Амелия Гешева (председател), зам.-министър на културата, Александър Държиков, зам.-кмет на община Пловдив, д.н. Силва Хачерян, началник отдел „Регионални дейности” в МК, проф. Светлозар Игов – литератор, доц. Пламен Дойнов – литературовед, Георги Ангелов – преводач, д-р Иван Александров – директор на РБ „П. Р. Славейков” – Велико Търново, доц. д-р Регина Далкалъчева, художник, и Димитър Христов, писател и преводач, връчи следните награди за принос в националната книжовна култура:

Българска художествена литература: Чавдар Ценов – за романа „Накъде тече реката“ (Издателство „Жанет 45“);

– Преводна художествена литература: Лиляна Табакова – за превода на „Бестиарий“ от Хулио Кортасар (Издателска група „Агата-А“);

Хуманитаристика: Веселин Методиев – за книгата „Един много добър човек: Константин Стоилов и политическата добродетел“ (Издателство на Нов български университет);

Изкуство на книгата: Издателство „Колибри“ – за поредица от книги за деца от Валери Петров;

Издание за деца: Издателство „Лист“ – за поредицата „Детски шедьоври от велики писатели“;

Представяне на българската книга: Предаването „Артефир” на програма „Христо Ботев“ на БНР с екип: Александър Михайлов, Валентина Михайлова, Дарина Маринова, Димитрина Кюркчиева, Невена Праматарова, Рада Стойкова, Радослав Чичев, Силвия Чолева, Яна Пункина – за представяне на български книги и автори;

– Библиотеки и библиотечно дело: Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца – за уебсайта „Карта на времето – дигитален архив на област Враца“, изграден по проект „Карта на времето”;

– Електронно издаване и нови технологии: Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра – за проекта „Е-портал на паметта и знанието – маршрути на историческата памет, живото културно наследство и европейските знания”.

Теодора Димова е тазгодишният носител на голямата награда „Христо Г. Данов” за цялостен принос в националната книжовна култура. Отличието й бе връчено от министър Боил Банов на официална церемония в къща-музей „Христо Г. Данов” в Пловдив, в рамките на инициативата „Пловдив чете”.

Националната награда „Христо Г. Данов” е учредена през 1999 г. от Министерството на културата и община Пловдив във връзка с провеждането на „Европейски месец на културата”.

За автора

Категории