Богдан Богданов 2019

Б

На официална церемония по случай Деня на народните будители за трета година бе връчена националната Награда за хуманитаристика „Богдан Богданов“. Председателят на Настоятелството на НБУ проф. Антони Славински връчи наградата на доц. Снежина Петрова и гл. ас. д-р Георги Гочев за интердисциплинарния проект „Медея“. Проф. Христо Тодоров, председател на журито, заяви:

„С реализирането му лауреатите дадоха живот на редица каузи и ценности, които професор Богданов изповядваше. С новия превод на текста Георги Гочев продължи неуморния стремеж на професор Богданов към подобряване на преводите на класически гръцки текстове. С осъществяването на психо-драматични сесии с деца от малцинствата от град Пловдив, екипът на „Медея“ даде живот на елементи от старогръцката митология, които са актуални и разбираеми и в днешния ден, като по този начин продължи стремежът на професор Богданов да популяризира богатата култура, философия и естетика на Древна Гърция. С разделянето на проекта „Медея“ на по-малки проекти – психо-драматични сесии, изложби и самото представление, се следва друг идеал на професор Богданов – идеалът за интердисциплинарност на знанието и за връзка между науката и изкуството. С ролята си на мениджър на целия проект, привлякъл държавни и частни институции, финансирани по няколко програми и фондове, Снежина Петрова осъществи един друг идеал на професор Богданов – идеала за предприемчивия и непримирим човек, който е еднакво добър в много неща, които прави. С изключителното си сценично превъплъщение в ролята на Медея, Снежина Петрова доказа пред обществото, че добрият артист и академичен преподавател може да изпълнява и други роли. Такъв беше случаят и със самия професор Богданов – той се изявяваше и като учен, и като философ, и като предприемач. И, най-сетне, с включването на студентите от Нов български университет в проекта, лауреатите постигнаха и друга мечта на проф. Богданов – преподавателите да застават редом със студентите в търсенето на най-високи резултати. Общата работа в трудни атмосферни условия, преодоляването на технически пречки, понасянето на голямо физическо натоварване станаха ярка реализация на стоическия идеал, в който толкова силно до края на живота си вярваше професор Богданов.”

За автора

Категории