Форум Софийски диалози. 23 издание

Ф

Дом на науките за човека и обществото. Софийски университет „Св. Климент Охридски”. С подкрепата на Френския институт в България

Международна конференция

под научното ръководство на Ивайло Знеполски и Александър Кьосев

Цветан Тодоров: От кое място говори L’homme depayse?

 27 – 28 ноември 2019

„Нова конферентна зала” на Софийския университет

 *

27 ноември 2019

9.30 – 10.00

Ивайло Знеполски, Александър Кьосев

Встъпителни думи

 

Първи тематичен кръг:

Глобални визии: Моралният индивидуализъм и универсализмът на идеологията на хуманизма

Водещ Стоян Атанасов

 

10.00 – 10.30

Люк Фери

Крехкото щастие според Цветан Тодоров

10.30 – 11.00

Ивайло Знеполски

Дебатът за универсалното и идеологията на хуманизма при Цветан Тодоров

11.00 – 11.30

Дискусия

Кафе пауза

11.30 – 12.00

12.00 – 12.30

Никола Паничи

Тодоров и хуманистичният облог. Случаят Монтен

12.30 – 13.00

Боян Манчев

Хуманисти, още едно усилие, или страстта на хуманизма – Сартр, Тодоров

13.00 – 13.30

Дискусия

13.30 – 15.00

Обедна почивка

 

Втори тематичен кръг:

„Ние” и „другите” – залози на автобиографизма

Водещ Стефано Лазарин

15.00 -15.30

Александър Кьосев

Азът между „ние” и „другите”. Тодоров за национализма, расизма и екзотизма

15.30 – 16.00

Боян Знеполски

Цветан Тодоров: от самотата на емиграцията до самотата на социалната съпротива

16.00 – 16.30

Дискусия

16.30.17.00

Кафе пауза

Стоян Атанасов

17.00 – 17.30

За автопортретното в портретите на Цветан Тодоров

17.30-18.00

Катрин Портвен

Един живот, едно творчество: отклонения, пребивавания, обратен път. Автобиографичното мислене на Цветан Тодоров

18.00-18.30

Дискусия

 

28 ноември 2019

Трети тематичен кръг:

Структурализмът и отвъд него

Водещ Александър Кьосев

 

9.30 – 10.00

Филип Стоилов

От литературното изследване до загрижеността за литературата. Цветан Тодоров и въпросът за литературата

10.00 – 10.30

Карин Збинден

Тодоров и Бахтин в диалог

10.30 – 11.00

Дискусия

11.00 – 11.30

Кафе пауза

11.30 – 12.00

Миглена Николчина

Чий е Кафка. Теоретичните и политическите залози и едно недоразумение. Станислав Лем срещу Цветан Тодоров

12.00 – 12.30

Богдана Паскалева

Фантастичното като утопия. Интелектуална идентичност без място

12.30 – 13.00

Дискусия

13.00 – 14.30

Обедна почивка

 

Четвърти тематичен кръг:

Реинституционализиране на литературата като хуманитарно познание

Водещ Андреа Ланца

14.30 – 15.00

Стефано Лазарин

Цветан Тодоров, романът. Литературата и литературните източници в почерка на изследователя

15.00 – 15-30

Дарин Тенев

Наративните трансформации на Цветан Тодоров и въпросът за литературните модалности

15.30 – 16.00

Дискусия

16.00 – 16.30

Кафе пауза

16.30 – 17.00

Жана Дамянова

В търсене на смисъла: Цветан Тодоров и художниците

17.00 – 17.30

Лариса Ботнари

Триумфът на писателя. Еволюция на литературното мислене и писане на Цветан Тодоров

17.30 – 18.00

Дискусия

Закриване на конференцията

За автора

Категории