Александър Федотов (1956 – 2018)

А

Внезапно ни напусна проф. дфн Александър Федотов, преподавател във Факултета по класически и нови филологии и директор на Центъра за източни езици и култури.

Той беше забележителен специалист – изследовател и преводач – по будизма в Източна Азия, по стара и средновековна корейска литература, по корейска митология и фолклор, по съпоставителна алтайска и корейска митология, по проблемите на поетичния символизъм в източноазиатската поезия…

Знанието за проф. Федотов беше съкровено. Срамежливата му усмивка вече липсва.

За автора

Категории