АвторГрегъри Майерс

Грегъри Майерс е доктор на философските науки на Университета на Британска Колумбия с изследователски интереси в областта на византийската и църковнославянската музика, както и съвременната музика на Източна Европа. Автор е на монографиите Лавърски Троицкий кондакар (1994), Историческо литургично и музикално изследване на Кондакарното пение: дешифрирането на средновековна славянска загадка (2009), Музика и ритуал в средновековната Slavia Orthodoxa: Въздвижение на Светия Кръст (2018).

Категории