Нито една идея не е била победена със сила
Разговор на Владимир Познер с Амос Оз


Константин Илиев
Наблюдателите (Хипотеза за отвъдното)
Режисьор Явор Гърдев
Сценограф Никола Тороманов
Народен театър „Иван Вазов“

 

 

Брой 13, 18 януари 2019

Категории